ЦЕНТЪРЪТ

Център Кристо и Жан-Клод, Габрово

Концепция и развитие

снимка: Росина Пенчева, 2021 © 2023 Център Кристо и Жан-Клод, Габрово

История

На 31 май 2020 светът се раздели с един от най-обичаните и популярни съвременни художници – роденият в Габрово Кристо.


По силата на договор от 2013, сключен от него и братята му – Стефан и Анани Явашеви с Община Габрово, градът получи дарение от 50 подписани постера на техни проекти и възможността да създаде център за съвременно изкуство, носещ имената на Кристо и Жан-Клод.

Кристо в студиото си с подготвителни работи за Мастабата, Ню Йорк, 15 април 2012 г. — Снимка: Волфганг Фолц © 2012 Фондация Кристо и Жан-Клод

Верен на артистите

Центърът Кристо и Жан-Клод ще показва изложби, представящи творчеството на Кристо и Жан-Клод, както и документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Кристо. За да функционира като жив организъм, Центърът ще предлага и динамична програма с временни изложби, представящи млади художници, чието изкуство има общи черти с проектите на Кристо и Жан-Клод. Въпреки това, нашата цел е да отидем дори по-далеч от насладата от изкуството и вкуса към историята. Целим да направим място за „производство“ на знания и за сътрудничество, вдъхновено от сложния процес, на който проектите на Кристо и Жан-Клод се основават – включващо не само художници, но и мениджъри, фотографи, режисьори на филми, колекционери, инженери, урбанисти, куратори, еколози и дори финансисти (художническата двойка успяваше да договаря банкови заеми за проектите си, реализирани в публична среда, със свободен достъп за всеки). И работи, така, че да привлечем и някои от участниците, дългогодишните сътрудници и приятели – хората от „кръга на проектите“ на Кристо и Жан-Клод, в създаването на Центъра.

Визуализация на фактическото пространство, създадена с илюстративна цел, Мартина Денева, 2021 © 2023 Център Кристо и Жан-Клод, Габрово

Подход

Творчеството на Кристо и Жан-Клод е сложно и има много измерения, извън типичната студийна практика – инженерни, екологични, урбанистични, бизнес аспекти (например предприемаческият подход на Кристо и Жан-Клод е предмет на анализ и обучение в Харвардския бизнес университет). Затова дейностите на бъдещия център са интересни не само за любителите на изкуството, но и за хора от различни професии и области, за които начинът, по който Кристо и Жан-Клод концептуализират, планират и изпълняват амбициозните си проекти, е вдъхновяващ. А уменията на Кристо и Жан-Клод за преговори с обществени и частни органи, за да осъществят проект с голям мащаб, визия и съвършен интегритет, са показателни и за създаването на Центъра като място, вярно на духа и работната им етика.

Визуализация на фактическото пространство, създадена с илюстративна цел, Мартина Денева, 2021 © 2023 Център Кристо и Жан-Клод, Габрово

Текущо състояние на проекта

След провеждане на изследвания и оценка на различни възможности за използване на съществуваща сграда или изграждане на нова, екипът по проекта, Община Габрово и Общински съвет взеха решение да реализират Центъра в сградата на бившето Професионално училище по текстил (затворено през 2009). Сградата е изключително подходяща поради наличието на просторни лаборатории и работилници с високи тавани, които могат да бъдат преобразувани в отлични изложбени зали и производствени пространства, и също така заради връзката между основната тема на училището – текстил – и творчеството на Кристо и Жан-Клод.


Към ноември 2022 собствеността на сградата беше прехвърлена от Министерството на образованието и науката на Община Габрово. През юни 2022, Общината получи техническа помощ от Европейската комисия в рамките на програмата за подкрепа на местни инициативи от Новия Европейски Баухаус, чрез която консултанти от Ramboll Management Consulting работят с екипа на проекта, за да подкрепят институционалното и бизнес развитие на Центъра, създаването на функционален анализ и задание за международен архитектурен конкурс. В областта на изкуството и културата Ramboll Management са известни с проектите за разширението на Тейт Модърн (2016) и Централната библиотека в Хелзинки (2018).


В момента екипът на Центъра работи с местната общност в областта на изкуството, образованието и бизнеса, както и с различни национални и международни институции, за да идентифицира нуждите, заинтересованите страни и партньорите за този проект. До момента са проведени над 20 фокус групи, дискусии и срещи, за да се осигури въвличането на различни интереси и широко участие в процеса на измисляне и създаване на Центъра, като едновременно с това се взема предвид и устойчивостта и екологосъобразността, както в дейностите, така и в реновирането на сградата.

снимка: Росина Пенчева, 2021 © 2023 Център Кристо и Жан-Клод, Габрово

Мястото и сградата

Местоположението на сградата – на брега на Янтра и в близост до друг институт от международно значение в областта на културата – Музеят на хумора и сатирата, допринася за формирането на комплекс от културен и туристически интерес.


Общата застроена площ е около 12 000 кв. м. В по-голямата сграда са били технологичните лаборатории и работилниците за практическо обучение, оборудвани с различни машини. Просторните размери и височини на вътрешните пространства там позволяват разнообразни нови функции. Към основната сграда е пристроен по-малък обем, в който са се помещавали класните стаи. Общото състояние на сградите е много добро и искаме да преизползваме и рециклираме много от оригиналните елементи, оборудване, машини и мебели. Реконструкцията има за цел постигането на много високо ниво на енергийна ефективност за бъдещия Център (сграда с почти нулеви емисии).


Всъщност, сградата е само средство. Целта е градско възстановяване и развитие на емблематичен проект от международно значение. Поради това, нашето разбиране за развитието на Центъра и неговата програма е да стартираме с възможно най-много от предвидените дейности в сградата в сегашния ѝ вид.

1. Музей на хумора
2. Бензиностанция
3. Паркинг
4. Сградата на някогашния техникум по текстил

Функции, дейности, програма

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Изложбени пространства, посветени на:
– проектите на Кристо и Жан-Клод
– детството на Кристо в Габрово
– текстилната промишленост на Габрово и историята на училището
– съвременното изкуство
ПРОИЗВОДСТВО
Ателиета за художници
Резидентна програма
Fab Lab/място за майсторене
Текстилна работилница
Видео/фото/филмово студио
СЪТРУДНИЧЕСТВО/ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Споделено работно пространство (коуъркинг)
Акселератор за креативни индустрии
Иновационен център/офис
ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗРАБОТКА
Библиотека за материали (текстил)
Книжна библиотека (съвременно изкуство, публично изкуство, текстил)
Институт за изкуство в публично пространство и програма за създаване на публично изкуство и дизайн
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА НА КАПАЦИТЕТА
Лятно училище за архитекти, куратори и художници
Тиймбилдинг за средно/висше ръководство, базиран на модела за реализация на проекти на Кристо и Жан-Клод
Работилници и образователни дейности за всички възрасти
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
Общностно пространство за тийнейджъри и програми за училища
Занимания за най-малките/общностно пространство за млади родители
Работилници, прожекции и събития
СЪБИТИЯ, ГОСТОПРИЕМСТВО
Пространство за събития
Кафе и ресторант

Институционално развитие

Проектът е амбициозен и за успешната му реализация е от съществено значение да:


– въплъти ценностите и работната етика на Кристо и Жан-Клод

– се развие органично, с фази с тестване, прототипиране и множество обратни връзки, което позволява подобряване и мащабиране на успешните дейности, преработка на по-малко успешните и отхвърляне на неуспешните
– разчита на експертните познания, интересите и съпричастността на множество заинтересовани страни

– е непартиен и да включва лица, частни организации и публични институции на местно, регионално, национално и международно ниво.

визуализация на фактическото пространство, създадена с илюстративна цел: Мартина Денева, 2021 © 2023 Център Кристо и Жан-Клод, Габрово