ДостъпНа 25 август бе открита скулптурната инсталация Достъп на Стоян Дечев в първия ден на фестивала Реките на града – Габрово 2023.


Достъп е творба на Стоян Дечев, създадена за фасадата на Център Кристо и Жан-Клод, Габрово, бивша сграда на Техникума по текстил в Габрово. 


Работата се състои от няколко части и е разположена на няколко места, започвайки от външната обслужваща стълба, останала от едната страна на сградата. С възстановяването на стълбата чрез артистична намеса се възстановява и общественият достъп до историята и бъдещето на въпросната сграда.


Работата взаимодейства с архитектурата и мащаба на зданието, деликатно превземайки силуета му и продължавайки стълбата по покрива на сградата, върху близка бетонна изоставена конструкция, както и в коритото на река Янтра.


Обръщанията на новите допълнения към стълбата за достъп на покрива са съзвучни на трансформацията или колапса на архитектурата и многобройните промени, намеси или осакатявания на формата и предназначението  с превръщането на тази технологична сграда в културна институция, както и за новите посоки на развитие на града като цяло.


Осветената скулптура се вижда в нощното небе, омекотявайки строгите вертикални линии на стълбата с хаотичен, развяващ се маниер, простиращ се от хоризонта до нивото на улицата и потъващ надолу в реката.


Достъп е първата от поредицата инсталации в градска среда в рамките на осъществяваната от Музея на хумора и сатира Резиденция за баланс, в партньорство с Община Габрово по проект ФестивалНО в Квартала, Програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество.


В творчеството си Стоян Дечев работи върху продължителни проекти, мащабни скулптури и инсталации, рисунки, анимация и видео в контекста и спецификата на различните материали и конкретни локации.Поднася артефакти от историята и мита към настоящи теми като: време, природа, астрономия, феминизъм, езици, ресурси, активизъм или ролята на скулптора и неговото творчество в обществото.


www.stoyandechev.com